آموزش معامله با شمع های ژاپنی

«کندل» (Candle) نوعی نمودار قیمتی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و قیمت‌های باز شدن، بسته شدن، بالا و پایین یک دارایی را طی یک دوره مشخص نشان می‌دهد. این اصطلاح نخستین بار توسط تجار و بازرگانان برنج ژاپنی برای ردیابی قیمت‌های بازار و حرکت روزانه آن‌ها استفاده شد. کندل‌ها از مهم‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی هستند و نقش مهمی در تشخیص روند بازار دارند. معامله‌گران در بازارهای مالی برای تشخیص روندهای صعودی و نزولی و کسب سود، از کندل‌ها به صورتی گسترده استفاده می‌کنند.

آموزش معامله با شمع های ژاپنی

نمودارهای کندل استیک (شمعی – ژاپنی) یکی از پرکاربردترین نمودارها در تحلیل تکنیکال هستند که کندل (Candle) به عنوان اجزای اصلی آنها حاوی تمام اطلاعات قیمتی موردنیاز در آن تایم فریم خاص می‌باشند.

آشنایی با انواع الگوهای کندل استیک، یکی از مهم ترین شروط فعالیت در بازار های مالی است؛ زیرا این الگو ها در اصل نمایی شماتیک از رفتار معامله‌گران و اوضاع روانی آنها هستند. اکثر استراتژی های قدرتمند معاملاتی دنیا، از این الگوها استفاده می‌کنند. در دوره آموزشي چگونگی تشکیل کندل ها، اهمیت استفاده از کندل ها، الگوهای کندلی پایه ، انواع الگوهای کندلی و چگونگی استفاده از آنها در معاملات را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

این دوره برای چه کسانی مناسـب اسـت؟

اهداف دوره

آشنایی با الگو های کندلي

معرفي مهم ترين و پرکاربردترين الگوهاي کندلي

شناسايي انواع الگوهايي کندلي و نحوه معامله کردن با آنها

روانشاسی
آموزش معامله شمع های ژاپنی

به جمع متخصصین بازار های مالی بپیوندید ...

مبلغ دوره : 3 میلیون تومان

بدون هزینه

آموزش معامله با شمع های ژاپنی

آموزش معامله با شمع های ژاپنی

ویدیو 1 ویدئو

مفهوم شمع های ژاپنی

مفهوم قیمت , زمان , و حجم معاملات

مشخصات و ساختار تعریف یک کندل

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

ویدیو 2 ویدئو

تایم فریم کندل ها

ارتباط کندل ها با یکد یگر

مفهوم حجم

کلوز

اوپن

های لو

مفهوم عرضه و تقاضا در کندل ها

بزرگترین مشکل معامله گران کندلی

انواع مختلف شمعها بر اساس شکل ظاهری آنها

تعریف روند در مارکت

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

ویدیو 3 ویدئو

محدویت و قوانین معامله با الگوهای شمعی

الگوهای بازگشتی

الگوهای ادامه دهنده

تعریف کندل بازگشتی در روند صعودی و نزولی

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

ویدیو 4 ویدئو

الگوهای تکی

الگوی چکش و دارآویز

الگوهای چکش و دارآویز در روند های صعودی و نزولی

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

ویدیو 5 ویدئو

شرایط حجم معاملات در معامله با کندلها

معامله با الگوی چکش

معامله با الگوی دارآویز

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

ویدیو 6 ویدئو

حد ضرر و حد سود در معامله با الگو ها

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

ویدیو 7 ویدئو

الگوهای شوتینگ استار و ستاره ثاقب

روش معامله با الگوهای ستاره ثاقب و شوتینگ استار

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

ویدیو 8 ویدئو

تعریف و شناخت و روش معامله با دوجی

تعریف و شناخت و روش معامله با الگوی مرد کالاسکه چی

تعریف و شناخت و روش معامله با الگوی سنگ قبر تعریف و شناخت و روش معامله با الگوی قرقره

تعریف و شناخت و روش معامله با الگوی کمربند

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

ویدیو 9 ویدئو

تعریف و شناخت الگوهای دوتایی

تعریف و شناخت و روش معامله با الگوی پوشا در روند صعودی - تعریف و شناخت و روش معامله با الگوی پوشا در روند نزولی

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

ویدیو 10 ویدئو

مثال عملی الگوهای دوتایی

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

ویدیو 11 ویدئو

تعریف و شناخت و روش معامله با الگوی ابر سیاه در روند صعودی و نزولی

تعریف و شناخت و روش معامله با الگوی نفوذی در روند صعودی نزولی

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

ویدیو 12 ویدئو

تعریف و شناخت و روش معامله با الگوی هارامی در روند صعودی و نزولی

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

ویدیو 13 ویدئو

تعریف و شناخت و روش معامله با الگوی انبرک در روند صعودی و نزولی

تعریف و شناخت و روش معامله با الگوی خطوط پاتک در روند صعودی و نزولی

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

ویدیو 14 ویدئو

تعریف و شناخت الگوهای سه تایی

تعریف و شناخت و روش معامله با الگوی ستاره صبح گاهی در روند صعودی و نزولی

تعریف و شناخت و روش معامله با الگوی ستاره عصر گاهی در روند صعودی و نزولی

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

ویدیو 15 ویدئو

تعریف و شناخت الگوهای ادامه دهنده

تعریف و شناخت اگوی حفره ها و گپ ها

تعریف و شناخت و روش معامله با الگوی دیلم در روند صعودی و نزولی

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

فصل اول

مفهوم شمع های ژاپنی مفهوم قیمت , زمان , و حجم معاملات مشخصات و ساختار تعریف یک کندل

تایم فریم کندل ها – ارتباط کندل ها با یکد یگر- مفهوم حجم – کلوز -اوپن – های – لو -مفهوم عرضه و تقاضا در کندل ها -بزرگترین مشکل معامله گران کندلی – انواع مختلف  شمعها بر اساس شکل ظاهری آنها – تعریف روند در مارکت

محدویت و قوانین معامله با الگوهای شمعی – الگوهای بازگشتی – الگوهای ادامه دهنده – تعریف کندل بازگشتی در روند صعودی و نزولی

الگوهای تکی – الگوی چکش و دارآویز – الگوهای چکش و دارآویز در روند های صعودی و نزولی

شرایط حجم معاملات در معامله با کندلها -معامله با الگوی چکش – معامله با الگوی دارآویز

حد ضرر و حد سود در معامله با الگو ها

 

الگوهای شوتینگ استار و ستاره ثاقب – روش معامله با الگوهای ستاره ثاقب و شوتینگ استار

تعریف و شناخت و روش معامله با دوجی – تعریف و شناخت و روش معامله با الگوی مرد کالاسکه چی – تعریف و شناخت و روش معامله با الگوی سنگ قبر تعریف و شناخت و روش معامله با الگوی قرقره – تعریف و شناخت و روش معامله با الگوی کمربند

 

تعریف و شناخت  الگوهای دوتایی – تعریف و شناخت و روش معامله با الگوی پوشا در روند صعودی – تعریف و شناخت و روش معامله با الگوی پوشا در روند نزولی

مثال عملی الگوهای دوتایی

تعریف و شناخت و روش معامله با الگوی  ابر سیاه در روند صعودی و نزولی – تعریف و شناخت و روش معامله با الگوی نفوذی در روند صعودی  نزولی

 

تعریف و شناخت و روش معامله با الگوی هارامی در روند صعودی و نزولی

تعریف و شناخت و روش معامله با الگوی انبرک در روند صعودی و نزولی – تعریف و شناخت و روش معامله با الگوی  خطوط پاتک در روند صعودی و نزولی

تعریف و شناخت الگوهای سه تایی – تعریف و شناخت و روش معامله با الگوی  ستاره صبح گاهی  در روند صعودی و نزولی – تعریف و شناخت و روش معامله با الگوی ستاره عصر گاهی  در روند صعودی و نزولی

 

تعریف و شناخت الگوهای ادامه دهنده – تعریف و شناخت اگوی  حفره ها و گپ ها – تعریف و شناخت و روش معامله با الگوی دیلم  در روند صعودی و نزولی

از چه کسی یاد میگیری؟

دکتر استقامت
مدرس دوره : دکتر استقامت
اگر نیاز به مشاوره تخصصی دارید با ما تماس بگیرید

واتساپ

09029399123

مشاوره

نظرات و سوالات خود را باما به اشتراک بگذارید

 • آقای شروین

  با درود. حدود یک سال، به طور مستمر در حال جست جو و مطالعه بازارهای مالی خصوصا ارز دیجیتال هستم و در این مدت با افراد و دوره های متعددی آشنا شدم و آموزش دیدم. به جرات عرض می کنم آموزش هایی که به طور رایگان در اختیار مخاطب گذاشته اید، از بالاترین کیفیت و مفید ترین محتوا برخوردار هستند. در کنار این خصوصیت، بیان واضح و متعهدانه شما، این آموزش ها را به طور تعجب آوری تاثیرگزار و ارزشمند کرده. قطعا علم، تجربه، ارائه عالی و محصولات تخصصی شما بیشترین استفاده را برای من خواهد داشت. بینهایت از شما سپاسگزار و ممنونم

 • صدقی محسن

  سلام به همه دوستان و عرض ادب خدمت استاد عزیزم خیلی مطالب عالی بود کامل کاربردی دلسوزانه و لذت بخش بود حتی داخل آموزش شما فهم و درک از روانشناسی ترید رو داخل ادبیات استاد میفهمید که بسیار ظریف انتقال میدن دمتون گرم سپاسگذارم بابت زحماتتون🌹🌹🌹🌹🌹

 • Hussainaqa Karimi

  ممنون جناب دوکتور خیلی عالی هست تدریس شما من خیلی آموزش های شما را تعقیب میکنم

قوانین ثبت دیدگاه

 • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
 • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
 • فقط خریداران محصول میتوانند امتیاز خود را ثبت کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *