دوره آموزشی روانشناسی ترید و تریدر

بدون شک بزرگترین توانمندی یک تریدر تسلط کامل  بر رفتار و رسیدن به بلوغ معامله گری می باشد. تمامی تریدر ها زمانی به سود دهی مستمر و شکوفایی مالی رسیده اند در مسیر شناخت خود و اصول بازار های مالی قدم گذاشته اند، در دوره آموزشی روانشناسی ترید و تریدر دکتر اسقامت ، تمامی مشکلات تریدر های ضررده را بررسی میکند و راهکار های کاملا عملی و قابل اعتماد برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای و سود آور با سود معتبر را ارائه می کند.

دوره آموزشی روانشناسی ترید و تریدر

مهم ترین قسمت یک معامله سود آور رعایت انظباط فردی و رفتاری و اجراء صحیح استراتژی به دور از احساسات می باشد.طی تحقیقات گسترده جهانی مشخص شده است که بزرگترین مشکل تمامی معاملگران ضررده انجام معاملات احساسی و گرفتار شدن در چرخه مخرب ترس و طمع بوده است.در دوره آموزشی روانشناسی ترید و تریدر در ابتدا تمامی مشکلات اصلی یک تریدر کالبد شکافی می گردد و راه کار های کاملا عملی و علمی برای تبدیل شدن شما به یک تریدر منظم و سود آور آموزش داده می شود.مشاهده این ویدیو ها بزرگترین و مهم ترین اقدام شما برای رهایی از ضرر های پیاپی و رسیدن به سود دهی مستمر می باشد.

این دوره برای چه کسانی مناسـب اسـت؟

اهداف دوره

در این دوره مشکلات و موانعی که یک تریدر در طول مسیر رشد خود با آنها مواجه می شود به صورت کامل و دقیق بررسی شده است و راه کار های کاملا عملی  و قابل اجرا  برای رهایی از این مشکلات و رسیدن به سوده مستمر در بازار های مالی ارائه شده است. با اجرائه تکنیک های  ارائه شده در دوره آموزشی روانشناسی ترید و تریدر شما به یک تریدر منضبط و سود دهه تبدیل خواهید شد.

روانشاسی
روانشناسی ترید و تریدر

به جمع متخصصین بازار های مالی بپیوندید ...

مبلغ دوره : 5 میلیون تومان

بدون هزینه

ویدیو های دوره آموزشی روانشناسی ترید و تریدر

رونشناسی ترید و تریدر

فصل اول (کلیک کنید تا ویدیو جلسات نمایش داده شود)

ویدیو 1 ویدئو

فصل اول

ویدیو 2 ویدئو

فصل اول

ویدیو 3 ویدئو

فصل اول

ویدیو 4 ویدئو

فصل اول

ویدیو 5 ویدئو

فصل اول

ویدیو 6 ویدئو

فصل اول

ویدیو 7 ویدئو

فصل اول

رونشناسی ترید و تریدر

فصل دوم(کلیک کنید تا ویدیو جلسات نمایش داده شود)

ویدیو 1 ویدئو

فصل دوم

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

ویدیو 2 ویدئو

فصل دوم

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

ویدیو 3 ویدئو

فصل دوم

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

ویدیو 4 ویدئو

فصل دوم

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

ویدیو 5 ویدئو

فصل دوم

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

ویدیو 6 ویدئو

فصل دوم

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

ویدیو 7 ویدئو

فصل دوم

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

ویدیو 8 ویدئو

فصل دوم

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

ویدیو 9 ویدئو

فصل دوم

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.
رونشناسی ترید و تریدر

فصل سوم(کلیک کنید تا ویدیو جلسات نمایش داده شود)

ویدیو 1 ویدئو

فصل سوم

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

ویدیو 2 ویدئو

فصل سوم

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

ویدیو 3 ویدئو

فصل سوم

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

ویدیو 4 ویدئو

فصل سوم

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.
رونشناسی ترید و تریدر

فصل چهارم(کلیک کنید تا ویدیو جلسات نمایش داده شود)

ویدیو 1 ویدئو

فصل چهارم

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

ویدیو 2 ویدئو

فصل چهارم

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

ویدیو 3 ویدئو

فصل چهارم

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

ویدیو 4 ویدئو

فصل چهارم

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

ویدیو 5 ویدئو

فصل چهارم

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

ویدیو 6 ویدئو

فصل چهارم

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

ویدیو 7 ویدئو

فصل چهارم

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

ویدیو 8 ویدئو

فصل چهارم

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

فصل اول

اصول اولیه و درک درست از بازار
چه کسی قیمت را تغییر می دهد؟
چه کسی از آینده قیمت خبر دارد؟
پیشبینی آینده قیمت
ساختار بازار
معامله گری یا موج سواری
بازار ساز ها و بازیگردان ها

استراتژی و درک شخص از بازار های مالی
مفهم ترید در جهت رو روند بازار
مفهوم عرضه و تقاضا
تاثیر عرضه و تقاضا در بازار
مفهوم معامله بر روی معامله دیگران
زبان احتمالات در بازار
ذهنیت های گذشته و تاثیر منفی در معاملات
پذیرش مسئولیت اوردر گذاری
چرخه احتمالات و چرخه احساسات
ساخت استراتژی ساده و ایجاد ساختار بازار ها

چرا به استراتژی خود عمل نمی کنیم
حس ترس و طمع
استراتژی و احساسات
احساسات چگونه به معاملات لطمه می زند
احتمالات و مدیریت ریسک

عامل اصلی ضرر های متوالی
بزرگترین مهارت یک معامله گر
تبدیل معاملات به بازی
گیم تردینگ
تاثیر ناخودآگاه بر تاثیر بر معاملات
تفاوت مغز و ذهن
چه کسی برای من تصمیم میگیرد
تفاوت احساس و روان
تفاوت خودآگاه و ناخودآگاه

پاسخ به سوالات مهم
تاثیر ناخودآگاه
چگونه ناخودآگاه باعث ضرر رساندن به ما می شود
احساسات ما در مقابل سود و ضرر
تربیت ناخوداگاه برای رسیدن به سود مستمر
چرا نمی توانیم معاملات ضررده خود را ببنیم

فیلتر های ذهنی احساسی
چرخشه یک تریدر ضرر ده به سود ده
چرا با عادت های جدید و مثبت مخالفت می کنیم

چرا با عادت های جدید و مثبت مخالفت می کنیم
تاثیر اراده بر موفقیت

فصل دوم

چگونه خودم،آگاه تصمیم بگیریم
چگونه عادت های بد خود را بشناسیم
تاثیر خوشونت بر علیه خود
چرخه گناه و ثواب در معاملات
عدم تنبیه خود در خصوص گذشته
به دنبال ریشه اشتباهات باشیم
ترس از معاملات و روش مدیریت ترس

دیدگاه های مختلف از یک پدیده
ساخت عادت های جدید
انرژی روانی
انرژی قیزیکی
چگونه عادت های بد را تغییر دهیم
تاثیر ترس بر معاملات

تاثیر تایم فریم بر معملات
باطری ذهنی و احساسی
انرژی تصمیم گیری 
نحوه شارژ باطری ذهنی

اثر مرکب و اثر موجی
رسیدن به ثبات در مسیر موفقیت مالی
فرمول رسیدن به تمامی خواسته ها

تاثیر زمان در اثر مرکب
انجام کار های کوچک و نتایج بزرگ
فرمول سری :  عمل + زمان + چشم انداز
چگونه موفقیت از خودش شکست می خورد

انتخاب های آگاهانه
درک صحیح اثر مرکب در بازار های مالی
عادت کردن به سود قدم اول موفقیت
ساخت عادت کسب سود مستمر در مارکت

چوب جادویی مارکت
تسلط کامل بر مارکت
حذف شانس از معاملات
تعریف حد سود و حد ضرر
طمع کردن و ضرر های پی در پی 

استراتژی خروج مهم تر از استراتژی ورود
چقدراز بقیه بهتر باشیم
چگونه به صورت متمرکز معامله کنیم
چرایی انجام معاملات چراغ راه سود آوری
شناخت دشمنان مارکت
مبارز خوب نداشته باشیم پیشرفت نمی کنیم

فصل سوم

تعیین هدف گام بزرگ برای تریدر شدن
نحوه تعیین هدف برای معامله گری
تعریف انرژی،اکسرژی،آنرژی

صفر احساسی و روانی گام بزرگ موفقیت مالی
حالتهای خود تخریبی که نمی توانید معامله کنید

ادامه حالتهای خودتخریبی و روشهای غلبه بر آن

ادامه حالتهای خودتخریبی و روشهای غلبه بر آن
چگونه ظرفیت مالی خود را افزایش دهیم
چگونه به سود های بالا در مارکت برسیم
گناهان کبیره معامله گری
روش های رفع مشکلات خود تخریبی

فصل چهارم

چرخه احساسی و روانی وتاثیر مستقیم آن برمارکت
اگر به یک اوردر دیربرسیم یا پوزیشنی را از دست دهیم چه کنیم
روند معاملات و تعیین روند معاملات

پایبندی به استراتژی معاملاتی مهم ترین شرط سودهی است
تعیین حد سود و حد ضرر و پایبندی به معامله
نحوه ترید در زمان اعلام اخبار فاندامنتال و تاثیر آن بر ترید

کالبد شکافی معاملات خرید و فروش
در هر معامله چقدر سود بگیریم و چقدر در معامله وارد شویم
چقدر در هر معامله می توانیم ضرر کنیم
نحوه محاسبه مقدار ورورد در هر معامله

تعیین سود و ضرر در بلند مدت
ایجاد دیدگاه صحیح در مدیریت مالی
قانوان احتمالات در میزان سودهی و ضرردهی معاملات
در هر ماه چند معامله کنیم
تاثیر ریوارد به ریسک در معاملات
آشنایی با دیتای حرفه ای سطح 3 مارکت 

نحوه استفاده از ابزار ها برای تعیین ریسک به ریوارد 
نحوه استفاده از ولوم پروفایل
نقش مدیریت مالی در رسیدن به سود مستمر

تعریف مایندمپ یا نقشه راه
نحوه نوشتن اردر بوک (order book)

نحوه نوشتن استراتژی معاملاتی
استفاده از اردر بوک (order book) برای افزایش انضباط رفتاری
روشهای ایجاد انضباط رفتاری صحیح در مارکت

معرفی سیستم مولتی ترمینال
نکات تکمیلی برای تهیه استراتژی معاملاتی اردر بوک (order book)

از چه کسی یاد میگیری؟

دکتر استقامت
مدرس دوره : دکتر استقامت
اگر نیاز به مشاوره تخصصی دارید با ما تماس بگیرید

واتساپ

09029399123

مشاوره

نظرات و سوالات خود را باما به اشتراک بگذارید

 • امیر

  تریدر بهترین سود آور هست.

 • سعید براری

  آقای دکتر سلام. خدا قوّت. ممنونم از اینکه با حسن نیت، دانش و تجربیات خودتون رو در اختیار دیگران قرار میدین. عرضم به حضور شریف شما که، من و خانواده‌ام از لحاظ مالی سطح پائینی داریم و در مقابل کوچکترین نوسانات اقتصادی جامعه آسیب پذیر هستیم. خیلی دلم میخواد با علوم درآمدزای روز آشنا و بهشون مسلط بشم تا یک منبع درآمد جانبی در کنار تحصیلاتم داشته باشم. طبق فرمایشات حضرتعالی، ابتدا از قسمت روانشناس ترید و تریدر شروع به دیدن ویدئوها کردم ولی احساس میکنم این مطالب کمی برای من سنگین هستن. میشه راجع به تاریخچه پیدایش این سبک از معاملات، بیشتر ویدئو بسازین تا افرادی مثل بنده که سطح سواد مالی پایینی داریم از الفبای معاملات شروع به یادگیری کنیم؟

 • امیر

  یاد گیری ارز های دیجیتال

 • حسن

  روانشناسی ترید و تریدر

 • منصور سپیدبر

  خداوند عمر باعظمت سلامتی با نعمت وموفقیت با لذت ازخداوند بزرگ برای حضرت عالی مسألت دارم ممنون وسپاسگزارم که این مجموعه عالی را در اختیار عموم گزاشتید🍀🙏🏻🙏🏻

قوانین ثبت دیدگاه

 • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
 • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
 • فقط خریداران محصول میتوانند امتیاز خود را ثبت کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *